توجه به توانمندی های عملی و فعالیت های هنری

توجه به توانمندی های عملی و فعالیت های هنری

کودک و نوجوان ما در طول دوران تحصیل خود از انواع فرایندهای ارتقای علمی همچون مسابقات، کنکور، المپیادها و .. بهره می‌برد. اما در این دوران کمتر توجهی به توانمندی­های عملی کودکان مانند فعالیت­های هنری کودکان شده است

کودک و نوجوان ما در طول دوران تحصیل خود از انواع فرایندهای ارتقای علمی همچون مسابقات، کنکور، المپیادها و .. بهره می‌برد. در واقع نظام آموزش و پرورش ما ایشان را تنها به سوی ارتقای توانایی‌های علمی سوق می‌دهد. اما یکی از تحولات مهمی که در سند تحول آموزش و پرورش نیز به آن اشاره شده توجه بیشتر به مهارت‌ها و توانمندی‌های عملی دانش آموزان بوده است. در میان این گونه مهارت‌ها، استعدادهای هنری فرزندان ما مثل عکاسی، شعرگویی، قصه پردازی، فهم موسیقی، نقاشی و .. از جمله مواردی است که هیچ ساز و کاری برای تشویق، ترغیب و تربیت آن وجود ندارد. در این سرویس با ایجاد ساز و کارهای تشویقی همچون برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات به شناسایی استعدادها و توانمندی‌های هنری کودک و نوجوان پرداخته شده و در جهت تربیت و تقویت آن تلاش خواهد شد.

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست